Operációs rendszerek tételsor levelező tagozat


  • az operációs rendszerek történelme: kötegelt feldolgozás, időosztásos rendszerek, MULTICS, Unix, a C nyelv szerepe, a Unix elterjedése, AT&T és BSD Unix, a GNU projekt, a Free Software Foundation és a GNU GPL, a Linux kernel
  • az operációs rendszer mint erőforráskezelés, az operációs rendszer felülete a felhasználók és a programozók felé, az operációs rendszer szerkezete és kapcsolat a hardverrel és a felhasználókkal, monolitikus és mikrokernel architektúra, a szükséges hardver támogatás operációs rendszerekhez
  • virtualizáció, otthon, kis cégnél és nagy méretekben: felhő, processz fogalma és processzek ütemezése: preemptív és kooperatív multitasking, i/o műveletek és az ütemezés, példa: diszkről olvasás
  • háttértárak: partíciók, sávok és szektorok, partíciók felhasználása: C: és D: drive Windows-on, csatolási pontok Unixon, fizikai és logikai partíciók, fájlrendszerek Windows-on és Linuxon, az iso9660 fájlrendszer, fájlrendszerek elemei, Unix fájlrendszerek alapelem, az inode: tulajdonságok és a fáj adatainak elhelyezkedése a lemezen, direkt és indirekt blokokok
  • mentés fontossága, teljes és differenciális mentés, adatmentés/archiválás, tömörítőprogramok: gzip, bz2, zip, rar, arj, compress, szalag archívum: a tar parancs, szinkronizálás: az rsync parancs
  • a Unix fájlrendszerek elemei: könyvtárak, fájlok, linkek, blokk és karakteres eszközfájlok, jogosultságok listázása és módosítása: ls -l és chmod, szimbolikus és numerikus módon, x jog könyvtárakra, setuid, setgid és sticky bit, umask, hozzáférési listák Windows-on (Access Control List)
  • szabványos fájlleírók Unix rendszereken:  szabványos bemenet, kimenet és hibaüzenet, átirányítások, a /dev/null eszközfájl szerepe, csővezetékek, a szűrőprogramok felhasználása: grep, cut, wc, head, tail, sort, uniq, tr, less
  • processzek, processzek állapotai és állapotátmenetei, a Process Control Block, a kontextusváltás, thread-ek kontra processzek, az Erlang nyelv és alkalmazásai, ütemezési algoritmusok, végrehajtható fájlok keresése a PATH változó alapján, futásidő mérése a time paranccsal, sudo és su parancsok rendszergazdai feladatokhoz, program indítása a háttérben: & és nohup, processzek vizsgálata: ps, top és pstree parancsok, prioritás beállítása nice paranccsal, Unix jelek (signals), a SIGHUP jel jelentősége, a kill parancs, időzítés at paranccsal és crontab bejegyzésekkel
  • a POSIX szabvány jelentősége, alapvető POSIX parancsok: a munkakönyvtár fogalma és a pwd parancs, ls, cd, mv, mkdir,  rm, rmdir, ln, echo és cat, aposztrófok és idézőjelek szerepe,  disk usage: du parancs, file, find, rejtett fájlok nevei, listázása és tipikus használata,
  • a vi szövegszerkesztő három állapota: CMD, INSERT és EX, kilépés a vi-ból: q/q!/w/x ex parancsok, i/I/a/A/o/O parancsok

balzarotti_unix_history

operacios_rendszerek_1_bevezetes

operacios_rendszerek_2_hattertarak

operacios_rendszerek_3_jogosultsagi_rendszer

operacios_rendszerek_4_atiranyitasok_szurok

operacios_rendszerek_5_processzek

operacios_rendszerek_6_archivalas

Bartók Nagy János, Laufer Judit: Unix felhasználói ismeretek

Szeberényi Imre: Bevezetés a Unix operációs rendszerbe